Opis Inwestycji

Obecny stan kamienicy jest dobry: większość mieszkań wynajmowanych jest krótkoterminowo, inne przeznaczone są do remontu. Jak w każdej inwestycji planowane są pewne prace remontowe. Działanie takie nie jest wymogiem, ale chęcią podniesienia standardu kamienicy.

O zakresie remontów będą decydować przyszli właściciele mieszkań. Wyjątki, na które obligatoryjnie zgadza się każdy kupujący, stanowią:

 • podłączenie kamienicy do sieci MPEC c.o i c.w.u.,
 • wymiana stolarki okiennej na nową,
 • wymiany poszycia dachów,
 • remont elewacji frontowej,
 • budowa windy zewnętrznej w obrębie podwórza z dojściem do mieszkań w budynku frontowym.

W planach jest:

 • Remont elewacji od strony podwórza.
 • Remont części piwnic w celu wykonania komórek lokatorskich.
 • Remont istniejącej instalacji w obrębie części wspólnych budynku w koniecznym zakresie.
 • Remont klatek schodowych i hallu.
 • Przebudowa fragmentu budynku w celu wykonania altany na śmieci, lub wykonanie pomieszczenia w piwnicy.
 • Wykonanie nowej aranżacji podwórza.

Dla udogodnienia w kamienicy planuje się cichobieżną windę. Cała inwestycja zostanie zaaranżowana  w charakterze inwestycji takich jak: Plac na Groblach 19, Sarego 3, Sarego 16 w Krakowie.

Remont kamienicy finansowany będzie z wpłat na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej. Aktualnie przygotowywane są materiały do wszczęcia postępowań administracyjnych na renowację kamienicy.